SO2 Svaveldioxid

Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas. Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner. Den uppstår även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen. I vatten löser den sig lätt varvid svavelsyrlighet bildas. Den största naturliga källan till svaveldioxid är vulkaner.

Då gasen kommit ut i atmosfären oxideras den till svaveltrioxid (2SO2 + O2 → 2SO3) som sedan med vatten bildar svavelsyra (SO3 + H2O → H2SO4), vilket bidrar till försurning.

Hygieniskt gränsvärde: 2 ppm.
Direkt inandning av halter över 400-500 ppm kan vara livshotande.

Som konserveringsmedel i livsmedel betecknas svaveldioxid med E-nummer E 220.

Systematiskt namn Svavel(IV)dioxid
Kemisk formel SO2
Molmassa 64,07 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 7446-09-5

Egenskaper
Densitet 2,551 × 10-3 g/cm³
Löslighet (vatten) 115,8 g/l (20 °C)
Smältpunkt -75,5 °C
Kokpunkt -10,0 °C
        

Läs mer