Web Indupro

KWIK-DRAW ™ reagensrör och pumpar ger en snabb men ändå en exakt mätning för att upptäcka farliga gaser och ångor. Fyllningen i reagensrören kalibreras och justeras till önskad provgas och kommer att ändra färg om denna gas detekteras. Måttet på denna missfärgning anger koncentrationen av farlig gas eller ånga och kan läsas av på en tryckt skala på rören.

Tidigare MSA reagensrörKlicka på länken nedan och läs mer
www.kwikdraw.eu