Web Indupro

Uppkopplad säkerhet

Detta är något helt nytt från Blacklinesafety som InduPro lanserar. Ett personlarm med alla tänkbara funktioner, Man down / Fall larm / Stilla lioggande / Tyst larm / Panik larm / Prata mellan detektor och telefon eller larmcentral / Skicka eller få meddelade i displayen / Gasvarning för upp till fyra gaser samtidigt / GPS spårning / Gas mappning / Bli uppringd i detektorn vid larm / Larmcentral kan lyssna vid larm /

G7 Serien från Blacklinesafety ger er möjlighet att hålla koll på allas säkerhet på ett helt nytt sätt. Finns i modeller som
Personlarm/ensamarbete
Personlarm/ensamarbete med gasvarning för en gas                                    O2 / CO / H2S / %LEL / SO2 / Cl2 / CO2 / NH3
Personlarm/ensamarbete med gasvarning för en till fyra gaser samtidigt      O2 / CO / H2S / %LEL / SO2 / Cl2 / CO2 / NH3
                                                                                                                       CO sensor med mindre korskänslighet mot
                                                                                                                       vätgas H2 finns som alternativ

Alla modeller är ATEX Klassade och mycket lämpade för använding inom industri.

Ni kan välja hur dessa skall larma förutom på själva enheten kan det skickas sms,och mail till hur många mottagre som ni önskar.
Det finns även en web baserad portal som kan både visa position och status för alla användare som ni väljer att koppla till portalen. Detta kan konfigureras individuellt. Möjligheten till att bara få position vid larm finns om det skulle behövas pga integritets skäl.

G7 uppkopplingen fungerar där det finns mobiltäckning (3G)
GPS positioneringen kan kompletteras med "Beacon" för inomhus position. annars är det senast tillgängliga position som anges.
Med beacon går det även att hålla koll på ett specifikt område som kanske inte skall beträdas eller dyl detta med att "hängna in" området och portalen larmas eller bara håller koll på tiden då någon passerade specifik plats.

Med modellerna som har gasvarning går det att få en bild/rapport över anläggningen där gassensorerna reagerar på gas.
detta ger en tydlig bild över var det är större risk för olyckor och hjälper till att hitta läckage på anläggningen.

G7 c
Personlarm

G7 DOCK
Test och kalibreringsstation för G7

G7 c
Personlarm
med gasvarning

G7 c
Personlarm med
multigasvarning

Webinar G7 Training
Webinar Blackline Live
Logga in på Blacklinesafety Live portal