Web Indupro

Om oss

InduPro AB är ett företag som inriktar sig mot flera olika användare av teknisk utrustning.

InduPro AB tar vid där GfG Nordic AB avslutar sitt

direkta åtagande i Sverige och Norge.

Utöver GfG´s kvalitativa och breda sortiment på

gasvarnare och gasdetektorer för fast installation

kommer InduPro även att leverera annan utrustning.

Det är mycket utrustning anpassad för EX-miljö.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.