Web Indupro

CO, Kolmonoxid

Kolmonoxid, kemisk formel CO, ofta benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. Vid standardtryck och -temperatur är ämnet en lukt- och smaklös gas.

Systematiskt namn Kolmonoxid
Övriga namn Koloxid, Kolos
Kemisk formel CO
Molmassa 28,010 g/mol
Utseende Färg- och luktlös gas
CAS-nummer 630-08-0

Egenskaper
Densitet 0,00145 g/cm³
Löslighet (vatten) 0,026 g/l (20 °C)
Smältpunkt -205 °C
Kokpunkt -191,5 °C

 


                      Läs mer

                  Läs mer


                      Läs mer


                  Läs mer