Web Indupro

H2S
Svavelväte, även vätesulfid, vätesvavla eller sulfan är en kemisk förening av svavel och väte. Det är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som "ruttna ägg". Vid höga halter sker dock en förlamning av luktsinnet

Kemisk formel: H2S
Densitet: 1,36 kg/m³
Kokpunkt: −60 °C
Molarmassa: 34,0809 g/mol
Smältpunkt: −82 °C
Lösligt i: Vatten
                        Läs mer                   Läs mer

EC28 EC28                       Läs mer                   Läs mer

     

   Läs mer