Web Indupro

O2  Syrehalt

Syre eller oxygen (latinskt namn, Oxygenium) är grundämnet med atomnummer 8. För att minska risken för förväxling med syra och som en internationell anpassning till vad ämnet heter på andra språk, kallar man ibland, till exempel på gastuber, ämnet för oxygen. Syre är vid standardtryck och -temperatur (STP) en gas, syrgas, O2, som förekommer i atmosfären i en halt av cirka 21 volymprocent. O2 benämns ofta "molekylärt syre".

Normala larmgränser A1=19,5 vol%, A2=17,0 vol% och A3=23,0 vol%


                       Läs mer
                  Läs mer


                      Läs mer


Läs mer