Web Indupro

SO2 Svaveldioxid

Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas. Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner. Den uppstår även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen. I vatten löser den sig lätt varvid svavelsyrlighet bildas. Den största naturliga källan till svaveldioxid är vulkaner.

Då gasen kommit ut i atmosfären oxideras den till svaveltrioxid (2SO2 + O2 → 2SO3) som sedan med vatten bildar svavelsyra (SO3 + H2O → H2SO4), vilket bidrar till försurning.

Hygieniskt gränsvärde: 2 ppm.
Direkt inandning av halter över 400-500 ppm kan vara livshotande.

Som konserveringsmedel i livsmedel betecknas svaveldioxid med E-nummer E 220.

Systematiskt namn Svavel(IV)dioxid
Kemisk formel SO2
Molmassa 64,07 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 7446-09-5

Egenskaper
Densitet 2,551 × 10-3 g/cm³
Löslighet (vatten) 115,8 g/l (20 °C)
Smältpunkt -75,5 °C
Kokpunkt -10,0 °C
        

Läs mer