Web Indupro

G450
4-gas detektor
Denna robusta 4-Gas Detektor mäter upp till 4 gaser samtidigt: syre (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser (CH4). En stor, färgad grafisk display ger tydlig avläsning av alla data. Displayens visning kan vridas 180 ° genom bara en knapp tryckning - detta gör att displayen kan läsas enkelt även om detektorn bäres i bältet. Zoom-funktionen ger en enkel avläsning av enskilda mätvärden och visar mer information om den valda gasen. Händerna fria för maximal säkerhet.

 

G450 är certifierad enligt EN 60079-29-1 (brännbar gas prestanda) EN 50104 (syre), EN 45544-1 (giftigt) och EN 45544-2 (giftigt).

 

Innovativa larmsystem

Microtector II G450 har larmsignal, visuella och vibrationer larm för farliga gaser. Den kompletta displayen skiftar färg som ett trafikljus från grönt över orange till rött och ger en säker varning om överskridna alarmgränser. De  blinkande lysdioderna ger extra säkerhet. Den extremt hög larm signalen varnar även i bullriga miljöer som maskinrum.

 

Belönad funktionalitet
Microtector II G450 är den första Gasvarnare som fick den välkända "red dot design award". Red dot står för god design samt grad av innovation, hållbarhet, funktion och kvalitet.

 

Designad för dagligt bruk
Det funktionella och vattentäta höljet (IP67) skyddar vid en sammanstötning genom gummerad kapsling som uppfyller alla krav för tuffa miljöer. Beroende på larm frekvens och Alarmtid är den operativa tiden upp till 24 timmar. Strömförsörjning tillhandahålls av antingen ett uppladdningsbart NiMH-batteripack eller alkaliska AA batterier.

 

Fördelarna i korthet

Liten, lätt och pålitlig
För syre (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser (CH4)
Innovativt optiskt larmsystem med färgförändring av display och ljus blinkande lysdioder och extremt högt larm 103 dB (A) för optimal personligt skydd
Flip-flop-display med zoom-funktion
Lång drifttid upp till 24 timmar
Robust vattentätt hölje (IP67)

Motordriven membranpump med en egen oberoende strömförsörjning.

Dockingstation för snabb och enkel funktionstest och justering, laddning och dokumentation
Datalogger
Dataloggern registrerar gaskoncentration och larm över en period. Dessa data kan överföras till en PC som ska visas och utvärderas. Dataloggern har en lagringskapacitet på 1800 mätpunkter per gas. Lagra (genomsnitt topp, momentana värden) är programmerbara individuellt.

 

Motordriven pump (tillval)
Otillgängliga områden, slutna utrymmen, såsom tankar och containrar, kan innehålla dödliga gasblandningar. Med G400-MP2 en löstagbar högpresterande pump finns som kan dra gas från upp till 100 meter bort.
Pumpen och slangen monteras lätt, och egen strömförsörjning för inte påverka den operativa tiden för instrumentet. Antingen ett laddningsbart NiMH-batteripack eller alkaliska batterier går att använda.

Beroende på larmfrekvens och alarmtiden den operativa tid är upp till 24 timmar. Ett NiMH-batteripaket med Ex-klassad LED möjliggör att en inbyggd ficklampa kan användas som alternativ. NiMH batterier kan laddas upp på mindre än 4 timmar med drop-in laddare (tillval). Ytterligare laddningsalternativ är smart laddare med handskruvs anslutning, Dockingstation eller fordons laddare.

 

Omfattande tillbehör
Olika alternativ kan individuellt anpassas till personliga behov. Ett antal tillbehör gör Microtector II G450 till ett komplett, användbart instrument i det dagliga arbetet med brännbara och giftiga gaser.

 

Dockingstation DS400
Den innovativa Dockingstation DS400 är ett komplett device management system, som erbjuder användaren minskade kostnader och tid för att utföra funktionella tester (Bump tester), kalibrering och dokumentation. DS400 är kompakt, portabel och kräver inte en dator för att fungera.

 

När detektor sätts i DS400,görs automatiskt en "bump" kontroll. Larmfunktioner testas, responstid hos sensorerna. Kalibrerings rapporter kan skrivas ut från DS400 (via PC). Alla data registreras på ett minneskort, och data överförs från detektorn till DS400. Uppgifterna kan sedan överföras till PC via en USB-kabel til PC.

 

G450 Flergasvarnare med Responsgas

G450 med tydlig display
G400 MP-2 Pump till G450
G450 med pump på laddning
TS400 teststation
DS400 dockningsstation