Web Indupro

Gasvarnare för flera gaser finner ni här Mutigasvarnare som det också kallas. Finner ni inte den gaskombination ni söker  är ni välkomna att höra av er för mer information. MPC GasClip Liknande BW Dräger MSA MicroClip  etc

MPC

 

4-Gas detektor
Detektor som mäter från 1 och upp till 4 gaser samtidigt:

syrehalt (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
Marknadens i särklass bästa batteritid på laddbar flergasvarnare. Månader istället för timmar.

Läs mer

            MP42

     
    4-Gas detektor
           Detektor som mäter 4 gaser samtidigt:
           Välj mellan
           Syrehalt (O2), Svavelväte (H2S), Kolmonoxid (CO), Vätecyanid HCN)                         och brännbara gaser. Lång använding mellan batteriladdningarna.
           

         MPS

 

           4-Gas detektor
           Detektor som mäter 4 gaser samtidigt:

           Syrehalt (O2), Svavelväte (H2S), Kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
           2-års detektor som inte kräver laddning av batteriet på hela sin livslängd
 

             Läs mer

         MPS +

 

           4-Gas detektor
           Detektor som mäter 4 gaser samtidigt:

           Syrehalt (O2), Svavelväte (H2S), Kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
           3-års detektor som inte kräver laddning av batteriet på hela sin livslängd
 

             Läs mer

     Gasdetektorpump

   
 Atex-klassad pump som kan anslutas till alla modeller av gasdetektorer.
      En slang in och en slang ut som det enkelt ansluts detektor med testkåpa.

MGC Pumpdetektor

4-Gas detektor
Detektor som mäter från 1 och upp till 4 gaser samtidigt:

syrehalt (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
Marknadens i särklass bästa batteritid. 5 dagars kontinuerlig drift med pump.


Läs mer

 

   MP400

   
Multigasvarnare med många möjligheter. Många olika gaskombinationer.
    Pump eller inte, VOC, EC, CC, IR kommunikation.

 G888 & G999

 Multigasvarnare


  Läs mer

G450

 

4-Gas detektor
Denna robusta 4-Gas Detektor mäter från 1 och upp till 4 gaser samtidigt:

syrehalt (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.

 

Läs mer

G460

 

7-Gas detektor

Från 1 upp till 7 gasfaror kan detekteras samtidigt

 

De vanligaste sensorerna känner av

O2, H2S, CO, CO2 och brännbara gaser. Ytterligare sensorer finns tillgängliga för

NH3, HCl, PH3, HCN, NO, NO2, SO2 och en rad andra gaser.

 

Läs mer