Web Indupro

Gasvarnare för flera gaser finner ni här Mutigasvarnare som det också kallas. Finner ni inte den gaskombination ni söker  är ni välkomna att höra av er för mer information. MPC GasClip Liknande BW Dräger MSA MicroClip  etc

MPC

 

4-Gas detektor
Detektor som mäter från 1 och upp till 4 gaser samtidigt:

syrehalt (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
Marknadens i särklass bästa batteritid på laddbar flergasvarnare. Månader istället för timmar.

Läs mer

G450

 

4-Gas detektor
Denna robusta 4-Gas Detektor mäter från 1 och upp till 4 gaser samtidigt:

syrehalt (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.

 

Läs mer

         MPS

 

           4-Gas detektor
           Detektor som mäter 4 gaser samtidigt:

           Syrehalt (O2), Svavelväte (H2S), Kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
           2-års detektor som inte kräver laddning av batteriet på hela sin livslängd
 

             Läs mer

         MPS +

 

           4-Gas detektor
           Detektor som mäter 4 gaser samtidigt:

           Syrehalt (O2), Svavelväte (H2S), Kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
           3-års detektor som inte kräver laddning av batteriet på hela sin livslängd
 

             Läs mer

MGC Pumpdetektor

4-Gas detektor
Detektor som mäter från 1 och upp till 4 gaser samtidigt:

syrehalt (O2), svavelväte (H2S), kolmonoxid (CO) och brännbara gaser.
Marknadens i särklass bästa batteritid. 5 dagars kontinuerlig drift med pump.


Läs mer

 

G460

 

7-Gas detektor

Från 1 upp till 7 gasfaror kan detekteras samtidigt

 

De vanligaste sensorerna känner av

O2, H2S, CO, CO2 och brännbara gaser. Ytterligare sensorer finns tillgängliga för

NH3, HCl, PH3, HCN, NO, NO2, SO2 och en rad andra gaser.

 

Läs mer

 G888 & G999

 Multigasvarnare


  Läs mer

Pumpdetektor

G450 eller G460