Web Indupro

Gold-G2

Flergas detektor / Läcksökare

GOLD G2 är en portabel multi-gasläcksökare och slutna utrymmen detektor.

GOLD G2 är idealisk för naturgas eller propan gasläck lokalisering. Den ljusa LCD-displayen visar upp till 4 gaser samtidigt.

Gold G2 kan konfigureras för brännbar gas med avläsningar i PPM, LEL och / eller volymprocent, samt en mängd sensorer för giftiga gaser och syre.

Upptäcker och visar upp till 4 Gaser samtidigt
• LEL (% Volym och PPM tillval)
• Syrgas
• Kolmonoxid
• svavelväte
• vätecyanid (tillval)

Valbar Gastyp
• Metan (Naturgas)
• Propan


G2 Standard funktioner

• Intern Pump - Snabb Provtagning
• Digital "Tick" Kontroll
• Snabb Läckage lokalisering
• Lägsta kostnad, Long Life Sensorer
• LED kontroll---/varningslampor
• Ljus grafisk display
• Ljudlarm
• Batteristyrka
• Inbyggt minne