Web Indupro

HXG-3

Läcksökare för brännbar gas. HXG-3 är en avancerad, portabel gassniffer som detekterar och mäter brännbara /explosiva gaser så som metan, gasol/propan och naturgas mfl. Denna läcksökare kan och får användas i ATEX klassade områden.

Den bakgrunds belysta LCD displayen visar procent av nedre explosions gräns(LEL) och ppm värde samtidigt för noggrann läcksökning och analysering. Ljud och ljuslarm som varning i explosiva miljöer.

Gas läckor kan enkelt detekteras och lokaliseras genom att använda "tick funktionen" . Sensorn sitter monterad på en flexibel "svanhals" för att enkelt komma åt där man kan mistänka gasläckage. En datalagringsfunktion gör det möjligt att spara värden under en gasläckage kontroll.