Web Indupro

HXG-3P

Läcksökare för brännbar gas. HXG-3P är en avancerad, portabel gassniffer som detekterar och mäter brännbara /explosiva gaser så som metan, gasol/propan och naturgas mfl.

Denna läcksökare kan och får användas i ATEX klassade områden.

HXG-3P har inbyggd pump för snabbare sampling och läcksökning.

Den bakgrunds belysta LCD displayen visar procent av nedre explosions gräns(LEL) och ppm värde samtidigt för noggrann läcksökning och analysering.

Ljud och ljuslarm som varning i explosiva miljöer.

Gasläckor kan enkelt detekteras och lokaliseras genom att använda "tick funktionen" .

Sensorn sitter monterad på en flexibel "svanhals" för att enkelt komma åt där man kan mistänka gasläckage. En datalagringsfunktion gör det möjligt att spara värden under en läckage kontroll.


 

 

 

Läcksökar HXG-3P med Responsgas