Web Indupro

MGC Pumpdetektor

Kontinuerlig drifttid på 5 dagar

Kan användas som skydd för 1 till 4 olika gasfaror.

O2- Låg/Hög syrehalts nivå
CO- Hög Kolmonoxid nivå
H2S- Hög Svavelväte nivå
%LEL- Brännbara/Explosiva gaser

MGC Pumpdetektor finns med endera IR (LED) sensor eller katalytisk sensor för brännbara/explosiva gaser.

Med IR sensorn laddas enbart detektorn efter ca 120 timmars
normal användning, eller ca 30timmar med CC sensor.


Enkel att använda
Bump/kalibrerings station finns som tillbehör
Ljud/Ljus/Vibrationslarm

Samplingsslang upp till 23 meter.


Ring eller maila för ytterligare information
info@indupro.se

 

MGC Pump är den gasvarnare med pump som batteriet håller längst på
Spröt av teleskop modell till pumpdetektor
Test station