Web Indupro

MPS +

Gasvarnare med batteri som håller laddningen i 36 månader

Kan användas som skydd för 1 till 4 olika gasfaror.

O2- Låg/Hög syrehalts nivå
CO- Hög Kolmonoxid nivå
H2S- Hög Svavelväte nivå
%LEL- Brännbara/Explosiva gaser

MPS finns med endast IR (LED) sensor brännbara/explosiva gaser.


Enkel att använda
Bump/kalibrerings station finns som tillbehör
Ljud/Ljus/Vibrationslarm

Köp till
Quad Gas Mix Responsgas.
Som gör det enkelt sätt att se att man kan lita på sin gasvarnare.

Ring eller maila för ytterligare information
info@indupro.se

Test station för MPC i väska