Web Indupro

P100

P100 är en engasvarnare för personligt bruk, avsedd att varna användaren för farliga gaser i sin arbetsmiljö.

P100 Standard funktioner:
• Ljudlarm
• Ljuslarm
• Vibrationslarm
• STEL och TWA larm
• Larm logger
• 2-års drift
• 2 års garanti (Inklusive Sensor)

P100 Sensor alternativ:
• Syre (O2)
• Kolmonoxid (CO)
• Svavelväte (H2S)
• Vätecyanid (HCN)
• Kvävedioxid (NO2)
• Svaveldioxid (SO2)

Se en nyhetssändning från Nordamerika där brandmän testar P100 HCN gasvarnare

Se en nyhetssändning från Nordamerika där brandmän testar P100 HCN gasvarnare.

Ta mig dit