Web Indupro

EC28

Stationär gasdetektor för giftiga gaser, syrehalt och vätgas.


Läs mer

CC28

Station
är gasdetektor för brännbara gaser.
     
Läs mer

        

EC22

Stationär gasdetektor för giftiga gaser, syrehalt

CC22

Stationär gasdetektor för brännbara gaser

IR29

Stationär gasdetektor för brännbara/explosiva gaser.
IR sensor

Läs mer

GMA 36Pro (Utgått, finns inte för leverans)

Stationär gasdetektor "Stand alone" modell med inbyggda reläer
för giftiga gaser, syrehalt och vätgas.

Läs mer


 

 

IR24

Stationär IR-detektor för koldioxid och metan.

Läs mer

 

 

GMA 313 /311

Stationär IR-detektor för CO2, koldioxid

Mer info