Web Indupro

GMA200-MT

Gasvarningssystem GMA200

GMA200 är flexibel, enkel och tydlig. För mätning av brännbara och giftiga gaser / ångor, och för att mäta syrekoncentrationer.

Den kompakta utformningen av GMA200 för DIN-skena möjliggör kostnadseffektiv och utrymmesbesparande installation i, t.ex. befintliga styrskåp.
Moduluppbyggnad av gasvarningssystemet

GMA200:
Upp till 16 detektorer kan anslutas till GMA200. Ett program gör det möjligt att snabbt och enkelt konfigurera punkterna.

Integrerade reläer

GMA200 är utrustad med 8 interna reläer. 6 reläer kan fritt konfigureras med hjälp av programmet. Konfigurationsprogrammet erbjuder många och flexibla alternativ, t.ex. tilldelning av en eller flera mätpunkter via reläer, enstaka larm per mätpunkt och larmgränser, konfiguration kollektiva eller grupplarm, felmeddelanden och röstfunktioner.

Ytterligare två reläer finns, detta för säkerhetsrelaterade felmeddelanden och underhåll.

Relämoduler
Med hjälp av en relämodul GMA RT, är det möjligt att få 16 ytterligare fritt konfigurerbara reläer. Totalt 4 extra relämoduler och därmed 64 extra reläer kan hanteras via GMA200. Digital anslutning av relämodulen GMA RT till GMA200 möjliggör lokal placering av relämoduler.

Systemfunktioner:

LED-display
Status på GMA200 - drift, fel, service - visas via lysdioder.

Grafisk visning
En tydligt strukturerad layout av systemet GMA200 möjliggör snabb upptäckt av farliga situationer. Mätvärden visas permanent på LCD grafisk display. Vid gaslarm, är displaybelysningen aktiveras automatiskt med en röd bakgrund.

Dessutom LED-display för Alarm 1, Alarm 2, larm 3 .

Data logger funktion
GMA200 kan utrustas med ett microSD-kort för att spara de uppmätta värdena. De uppmätta värdena, medelvärden, larmhändelser lagras vid individuellt konfigurerbara intervall, och kan läsas ut för utvärdering.

Drift via tangentbord
Fem knappar på GMA200. De viktigaste funktionerna för tangentbordet är kvittering av larm och menystyrda driften av GMA200. Information om statusen hos gasvarningssystemet, detektor och reläerna kan hämtas i operationsmenyn.

Konfiguration
En USB-port på GMA200 kan användas för anslutning till konfigurationsprogrammet.
 

GMA200-MT , PC konfigurering
GMA200-MT , PC konfigurering
GMA200-RT  Relämodul
GMA200-RT Relämodul