Web Indupro

GMA200-MW


GMA200-MW ger flexibel, enkel för att mäta brännbara och giftiga gaser / ångor, och för att mäta syrekoncentrationer.
Moduluppbyggnad

Upp till 16 detektorer kan vara anslutna till GMA200-MW. via ett program kan det snabbt och enkelt konfigureras mätpunkter.

Integrerade reläer

GMA200 gas varningssystem är utrustad med 8 interna reläer. 6 reläer kan vara fritt konfigurerade.

Relämoduler
Med hjälp av relämodul GMA RT kan GMA200-MW utökas med 16 ytterligare fritt konfigurerbara reläer. Totalt 4 extra relämoduler med vardera 16 reläer kan hanteras via GMA200-MW. Digital anslutning av GMA RT relämodulen till GMA200-MW möjliggör decentraliserad installation av relämoduler.